2018Dr. Y.K. Kulshrshtha
Kulshrshtha Cancer Care Charitable Trust

2017Dr. Naresh Bhatia
NOIDA